OLLOWERK | Fotos O Marisquiño XIV 2014
Galerías 3
Colecciones 0
Grupos 0
Fotos realizadas durante un dos eventos de cultura e deporte urbano mais importantes de España. Celebrado en Vigo, Galicia. Xa levan 14 anos realizando este evento o cal vai medrando o longo das celebracións que se van sucedendo todos os Veráns no mes de Agosto. Para mais información ir a O Marisquiño.

Fotos O Marisquiño XIV Venres 8 de Agosto 2014

Visitantes 44
35 fotos
Fotos O Marisquiño XIV Venres 8 de Agosto 2014

Fotos O Marisquiño XIV Sábado 9 de Agosto 2014

Visitantes 10
93 fotos
Fotos O Marisquiño XIV Sábado 9 de Agosto 2014

Fotos O Marisquiño XIV 10 de Agosto 2014

Visitantes 123
385 fotos
Fotos O Marisquiño XIV 10 de Agosto 2014