OLLOWERK | Acerca de
  Plataforma adicada á fotografía e video profesional na súa vertente máis creativa. Fotografía de eventos deportivos e fotografía de paisaxe.
Todolos visitantes da páxina teñen liberdade para compartir e difundir o contido da mesma. Para elo teñen botóns que lle facilitan a tarea nas principais redes sociais.
Estamos abertos a calquera suxerencia ou crítica que faga mellorar este espazo que compartimos con todos os amantes da fotografía e vídeo.